Recycling services

Gigel Royal Recycling is a company based mainly on the collection of packaging waste, making it possible to achieve the annual objectives according to the current legislation regarding the environmental protection, the population and the valorisation of the actual quantities collected from the population, being recycled directly to the FINAL RECYCLER.

Legislation (in romanian):

 LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
 ORDIN nr. 2413 din 21 decembrie 2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu (actualizată)
 LEGE nr. 384 din 24 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 ORDIN nr. 549 din 5 iunie 2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia (actualizat)
 ORDIN nr. 35 din 17 ianuarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia
 ORDONANŢĂ nr. 31 din 27 august 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 ORDIN nr. 578 din 6 iunie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu (actualizat)
 ORDIN nr. 1032 din 10 martie 2011 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu
 ORDIN nr. 192 din 20 februarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu
 ORDIN nr. 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje
 HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase (actualizată)
 LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor – REPUBLICARE* (actualizată)
 ORDIN nr. 1121 din 5 ianuarie 2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective
 ORDIN nr. 932 din 18 mai 2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje
 HOTĂRÂRE nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României
 LEGE nr. 101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor – REPUBLICARE* (actualizată)

Quick contacts

Central office:
+40 344 14 51 83 (English)
+40 721 28 07 34 (English)
+40 762 14 02 99 (Romanian)
+40 731 15 79 11 (Romanian)

Mizil collection site:
+40 762 82 41 29 (Romanian)

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WHO WE ARE

Gigel Royal Recycling S.R.L.

24 Gheorghe Doja
105800-Mizil
ROMANIA


Schimba limba:

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok